De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Boetevieringen

In de Advent en Veertigdagentijd zijn er boetevieringen in onze parochie.

 

VEERTIGDAGENTIJD
Op weg naar Pasen worden we uitgenodigd om ons hart en ons leven door Jezus' Liefde te laten vernieuwen. Zijn leven door lijden en dood hen helpt ons nieuwe wegen te gaan. Hij wijst ons de weg naar God die in de gebrokenheid van ons mens-zijn steeds Zijn hand van vergeving en verzoening reikt.

Na de boeteviering is er gelegenheid om zich persoonlijk aan Gods vergevende Liefde en barmhartigheid toe te vertrouwen in het sacrament van boete en verzoening (de biecht).

ADVENT

Op weg naar Kerstmis toetsen we onze levenswijze aan het woord van God en maken we een gezamenlijke zoektocht naar wegen van bekering en verzoening. Hierbij mogen we ervaren dat God ons vergeving van fouten en tekorten aanreikt. Op deze wijze kunnen we ons leven verdiepen en gevoelens van berouw en ommekeer ervaren.

Na de boeteviering (In EC-NS tijdens de aanbidding) is er gelegenheid om zich persoonlijk aan Gods vergevende Liefde en barmhartigheid toe te vertrouwen in het sacrament van boete en verzoening (de biecht).Terug naar → Home Vieren