De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Parochiefeest 2018

Parochiefeest 2018

Het was geweldig hoe we ons 9e parochiefeest op zondag 11 november hebben gevierd. Vele parochianen vanuit alle Lebuinus geloofscentra zijn naar deze Lebuinusdag gekomen om elkaar te ontmoeten.

In de Broederenkerk werd de schrijn van de H. Lebuinus binnengedragen en de eucharistieviering werd feestelijk ingeluid door de mooie zang van het Caeciliakoor!

Het hele pastorale team ging voor in de viering. Daarin niet alleen aandacht voor het voorbije Lebuinusjaar, maar ook aandacht voor het thema van volgend jaar “Allemaal heilig”.

Iedereen van het pastoraal team ging in op één van de zaligsprekingen om deze kort te duiden.

 

Ook dit jaar werden er Lebuinuspenningen uitgereikt aan verschillende vrijwilligers uit de hele parochie, als waardering voor hun inzet. Kijk hiervoor bij een eerder artikeltje in de nieuwsberichten.

Na de viering kon met koffie, thee, en de bijzondere baksels van de vrijwillig(st)ers die mee deden aan “Heel Lebuinus bakt!”  nog gezellig nagepraat worden.

Er werd gezongen om de parochiemusical “de 10 geboden” te promoten, en er werd in kleine groepjes gepraat over de zaligsprekingen.

We willen we de gastvrouwen, de kosters, de schrijndragers, de acolieten en misdienaars, de zangers van de koren, de dirigenten/musici, de collectanten, de lectrice, de bloemenverzorgster en bloemengroetbrengers, de koffieploeg, de cateraar, de bakkers en baksters én onze fotograaf hartelijk danken voor hun inzet.

Foto's: Harry Mulder