De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Koffie & Ontmoeting

Na afloop van elke zondagviering in het Eucharistisch Centrum hebben de parochianen de gelegenheid om in de ontmoetingsruimte van de kerk een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Dit samen koffiedrinken is een essentieel onderdeel van het Eucharistisch Centrum, waarvoor iedereen uitgenodigd is. Er is dan ook gelegenheid om met de dan aanwezige pasto(o)r een praatje te maken.

Daarnaast mogen we blij zijn met de mensen van de koffieploeg die de Nicolaas rijk is.
Zij maken de koffie & ontmoeting iedere zondag mogelijk.