De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

5e Parochiefeest 9 november 2014


Toch een feestje?
'In alle verwarring rondom het sluiten van kerken blijft het goed om samen te komen. In alle pijn en boosheid die velen van ons voelen, blijft het goed  te bedenken dat we één parochie zijn. Bij alle teleurstelling die we voelen is het goed om samen te komen rondom onze patroonheilige:H.Lebuinus. Zijn naam betekent: goede vriend; hij moest heel wat teleurstellingen verwerken, maar zijn doorwerking is zeer hoopgevend.
Dit jaar heeft Lebuinus zondag geen thema en het feestje is bescheiden. Vooraf (tussen 10 en half elf) is er ruimte om op papier en in gesprek weer te geven wat u nu voelt, maar ook wat u nu toch beweegt'.    p.w. Leo Geurts (nieuwsbrief 24-10-2014)

Nu de restauratie van de Broederenkerk is voltooid en de schrijn van de H. Lebuinus er ook is teruggekeerd, zullen we daar weer ons parochiefeest vieren.


Lebuinuskoor 2014
Het Lebuinuskoor wordt dit jaar gevormd door het Brugkoor en Gemengd Koor uit de locatie Nicolaas Schalkhaar en de Cantorij uit de Maria Koningin Deventer. De koren staan onder leiding van dirigent Rienus Oude Kempers en organist Hans van Dijk. Aan de uitnodiging aan alle andere Lebuinuskoren om zich bij het Lebuinuskoor aan te sluiten wordt positief gehoor gegeven.
Met 80 koorleden klinken de vaste gezangen van de Lebuinusmis, psalm 122, de wisselende gezangen én ons Lebuinuslied als een klok zo mooi!

@miekedejong

Dag van de levende bouwstenen!

Dag van de levende bouwstenen!

 

Hieronder leest u het verslag van deze dag,
geschreven door Leo Geurts

De warmte van de Broederenkerk was al uitnodigend op die 9e november. Op de fiets en met de auto was men uit alle hoeken en plaatsen van onze parochie gekomen. En toen het 80-mondentellende koor zijn geluid liet horen was dat prettig thuiskomen. In een kleine processie werd –traditie getrouw- de schrijn met de relikwieën  van de H.Lebuinus  binnengedragen door het smalle hoofdpad. De 4 dragers waren gevonden in locaties die gaan sluiten. Toeval? of verenigt Lebuinus nu al?

 

 

 

Diaken Marc Brinkhuis sprak zijn openingswoord lopend door de kerk uit. Achterin lag die 14e eeuwse steen, restant bij de restauratie. Hij bracht hem naar voren om te benadrukken: wij zijn de levende stenen van de kerk.

 

Ook pastoor Skiba kwam daar in zijn preek op uit.
Hij benadrukte dat ons fundament Christus niet om eindgetallen vroeg, maar om met Hem samen de weg te gaan van vrede, liefde en gerechtigheid.

 

Natuurlijk mogen en moeten we rouwen om ons verlies aan kerkgebouwen, maar dat mag ons gaan van de weg met Christus niet belemmeren. Door het beleven van ons geloof worden we die levende stenen.


Een ‘volle’ kerk waar ook meegezongen werd, gaf sfeer aan het H.  Lebuinusfeest. En aan het eind van de viering ging vrijwel iedereen mee naar  ‘de andere beuk’ waar de schrijn met Lebuinus was opgesteld. We zongen weer dat middeleeuwse lied, kregen kaarsjes en plaatsten deze al zingend rond onze heilige. Een goede en devotionele overgang naar de koffie met krentewegge.

Van de mogelijkheid om  op klaarstaande flapovers klachten te uiten over de gaande herstructurering werd geen gebruik gemaakt. Blijkbaar waren er ook velen niet gekomen…
L. Geurts
 

De foto's geven een beeld-impressie van deze in alle opzichten warme en hoopgevende dag.
Met dank aan de Broederen-locatie voor de ontvangen gastvrijheid en ondersteuning. Ook grote dank aan de kosters, de schrijndragers, de welkomstgroep, de acolieten en misdienaars , alle zangers van het Lebuinuskoor, de dirigent en organist, de collectanten, de lector, de fotograaf, de mensen van de catering en de koffieploeg, de bloemenverzorgster en de bouw- en techniekmensen.

foto's : Caroline Legebeke

Bidt u ook de komende tijd met ons mee?

In de eucharistieviering hebben we in de voorbede alles wat ons ter harte gaat voor het aanschijn van God gebracht.
Met pastoor Joachim Skiba kunnen we mee blijven bidden:

God onze Vader,
help ons, zoals de H. Lebuinus,
om ook in moeilijke tijden ons geloof te vieren, te belijden en te versterken
en samen te dragen wat voor een mens alleen te zwaar is
door levende bouwstenen en tempel van Uw liefde en barmhartigheid te zijn
in onze dienstbaarheid aan de parochie en aan de wereld waarin we leven.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon, de Levende en onze Heer,

die met U en de H. Geest leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
   (afsluitend gebed van de voorbede parochiefeest)

De voorbede kunt u hier in z'n geheel meebidden.