De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

BID met ons MEE

BID met ons MEE

Onder BID met ons MEE vindt u
bepaalde vieringen / gebedsmomenten
nader uitgelicht met achtergrondinformatie
en verwijzing naar datum en geloofscentrum.

Ook treft u in pfd gebedsboekjes aan,
zodat u thuis mee kunt bidden.Als een mens bidt....

als een mens bidt, zo goed als hij vermag,
dan is zijn gebed heel machtig:
een bitter hart wordt zoet,
een bedroefd hart wordt blij,
een arm hart wordt rijk;
een dwaas hart wordt wijs,
een angstig hart vat moed,
een zwak hart wordt sterk;
een blind hart gaat zien
en een kil hart wordt vurig.....

Want het gebed haalt de grote God omlaag
tot diep in het kleine mensenhart,
en voert de smachtende ziel omhoog,
naar God, de bron van alle leven.

Gebed brengt God en de ziel bijeen.
                   Gertrudis de Grote

@mdejong