De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Misdienaar-acoliet worden?

Misdienaar-acoliet worden?

 

Tijdens de viering in de kerk heb je allerlei taken.
Er zijn dan ook veel mensen die meehelpen.
Ook voor kinderen vanaf 8 jaar zijn er speciale taken.
Zij helpen de voorgangers en dragen hun steentje bij om de vieringen mooi te laten verlopen. Dat zijn de misdienaars en acolieten.

Het is heel bijzonder om misdienaar / acoliet zijn te zijn. En het is ook leuk!

Dat lees en zie je op deze pagina!

 

Wil je ook graag misdienaar of acoliet worden?

Ja???..............  Geweldig!
Dan kun je contact opnemen met de coördinator van je geloofscentrum.

Wie de coördinator van je geloofscentrum is, zie je als je hier klikt : 'coördinatoren'