De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat uit de volgende leden:0570-526356

gnijland@heiligelebuinus.nl

Pastoor: Vicaris Ronald Cornelissen


 tel.nr.: 06-30162625
 e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl

terug
parochievicaris G.J. (Gé) Nijland
 tel.nr.: 0570-526356
 e-mail: pastornijland@parochieheiligkruis.nl
terug
 diaken M.J. (Marc) Brinkhuis 
 
 tel.nr.: 06-33756089
 e-mail: mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
 twitteraccount: @marcbrinkhuis
terug
 pastoraal werker, jongerenpastoraat C.M. (Clazien) Broekhoff - Bosman 

 tel.nr.: 06-83202244
 e-mail: jpsalland@live.nl
 twitteraccount: @jpsalland

 

terug
 pastoraal werker E. E.W. (Evelien) Reeuwijk

 


 tel.nr.: 06 - 5131 0908
 e-mail: ereeuwijk@heiligelebuinus.nl
terug
 diaken F.N. (Fokko) de Graaf 
 tel.nr.: 0570-651054
 e-mail: fdegraaf@heiligelebuinus.nl
 twitteraccount: @diakenfokko
terug
 pastoraal werker H.W.J. (Harry) Bloo  

 

 

 

 tel.nr.: 06-22291539
 e-mail: h.bloo@katholieksalland.nl 

terug
 pastoraal werker Drs. A.M.A.L. (Lonneke) Gunnink-van den Berg MA
 tel.nr.: 038-4527475
 e-mail: lonnekegunnink@hetnet.nl
terug
 kandidaat priester Gauthier de Bekker
 tel.nr.: 0570-622328
 e-mail: gdebekker@heiligelebuinus.nl
terug
 emeriti 
 pastor H.G.F. Brummelhuis
 pastor H.G.M. (Henk) Limbeek
 pastor F. Zandbelt 

Als Heilige Lebuinusparochie in Zuidwest Salland volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:  https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Ons aanspreekpunt voor dit soort zaken is mevrouw Maria C.C.van Mierlo, tel 06-22126638. 

Zij is Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zij luistert naar uw vragen en problemen en kan u helpen zoeken naar een oplossing. Ook begeleidt zij eventuele verdere stappen richting bisdom.

Een verslag met foto's van het afscheid van pastoor Joachim Skiba vindt u hier.