De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Kinderkruisweg

Kinderkruisweg

Het is geen gemakkelijke weg die Jezus moest gaan.  
Toch proberen we met Hem mee te lopen als we langs de staties van de kerk met Hem meelopen.
Trek daarom je stevige wandelschoenen maar aan.
Met begrijpelijke (bijbel)teksten en liedjes, met kaarsjes en gebedjes gaan we op de weg van pijn en lijden naar Pasen.
Want uiteindelijk komt het allemaal wel goed bij God.

kruisweg voor kids in geloofscentrum ..................
op ..................

Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong