De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Contact

Contact

Bereikbaarheidsdienst

Voor ziekenzalving en uitvaart kunt u bellen met telefoonnummer: 06-133 244 06 .

Parochiesecretariaat

U kunt de Heilige Lebuinus parochie bereiken door contact op te nemen met het parochiesecretariaat, voor vragen aan pastores, bestuur en algemene zaken.

Caroline Legebeke, secretaresse
Kerkstraat 1
7412 XM Deventer
e-mail: info@heiligelebuinus.nl
tel. 0570 - 609040

Bankrekeningnummer: NL89RABO0118202944, t.n.v. Heilige Lebuinusparochie.

Wilt u contact met één van de geloofscentra, kijk dan op de betreffende pagina's voor de contactgegevens.

Het parochiecentrum van de Heilige Lebuinusparochie is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

Communicatie en publiciteit

Voor o.a. vragen/opmerkingen over 't Zout kunt u contact opnemen met:

Jan Miltenburg
Redactieadres 't Zout: zout@heiligelebuinus.nl

Voor o.a. vragen en nieuwe berichten voor deze website kunt u mailen naar: 

webmaster@heiligelebuinus.nl.

Twitter account: @HLebuinusNL.