De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Wijding tot priester

Het priesterschap…

“De Heer zij met u” “en met uw geest”…. wie kent niet deze uitnodiging en ons antwoord daarop? Bekend uit de eucharistie of een gebedsdienst. Een uitnodiging in deze vorm is voorbehouden aan de priester of de diaken. Wat wordt er eigenlijk gezegd en waarom is dit zo specifiek voorbehouden aan de gewijde ambtsdienaar?

De groet of uitnodiging wordt gebruikt in de context van de liturgische viering. Niet zo maar bij de bakker of in de supermarkt. Of het moet –zoals bij Maria – een engel zijn die groet. Maar ook dan is er sprake van dat God zelf bemiddeld wil worden.

foto: Katholiek Nederland

God is te groot voor deze wereld, maar Hij (of is het ook Zij?) wil graag bij ons en met ons zijn. Dat vraagt om iets ertussen, een midden, een bemiddeling, een weg, een via via, waarin Hij zich kan laten kennen. Dat was en is Jezus Christus, in zijn aardse vorm en in zijn verrezen gestalte. Maar ook deze vraagt om vertegenwoordiging en bemiddeling. Hier zijn we denk ik bij de kern van het priesterschap.

Het priesterschap…
“De Heer zij met u” “en met uw geest”…. wie kent niet deze uitnodiging en ons antwoord daarop? Bekend uit de eucharistie of een gebedsdienst. Een uitnodiging in deze vorm is voorbehouden aan de priester of de diaken. Wat wordt er eigenlijk gezegd en waarom is dit zo specifiek voorbehouden aan de gewijde ambtsdienaar?

Bemiddeling tussen Christus en de geloofsgemeenschap. Daarom wordt de priester ook vaak gezien als vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap. Met zijn mond en gebaren richten wij ons tot God. Door hem horen wij Gods stem en roep. Dat bevestigen wij in ons antwoord: “en met uw geest”. Eigenlijk hopen we dat die geest doortrokken is van Heilige Geest, opdat ook wij aangestoken worden door goddelijk vuur. De bemiddeling blijft niet beperkt tot de vieringen waarin de priester voorgaat.

Als het goed is, is het een geroepene. In heel zijn leven komt Christus’ aanwezigheid tot uitdrukking, maar priesters blijven gelukkig ook mensen die fouten maken en hun tekortkomingen hebben. Zowel de kracht als de kwetsbaarheid van het priesterschap komen tot uitdrukking in het wijdingsritueel. Door gebed en handoplegging. Wie raakt niet onder de indruk wanneer de kandidaat-priester of diaken plat op de grond ligt en de hele gemeenschap de litanie van Allerheiligen zingt en bidt.

Alle sterke voorbeelden worden aangeroepen om mee te bidden, om hun voorspraak te doen gelden. Het enige dat dan past is: overgave en wachten om te kunnen ontvangen. Een simpele handoplegging door de bisschop, gevolgd door de bemoediging door handoplegging van de collega’s is voldoende om kwetsbaar die taak van de bemiddeling te vervullen: “De Heer zij met u….”

Leo Geurts