De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Mevrouw Van Mierlo is vertrouwenspersoon binnen de parochie. U kunt contact met haar opnemen als er nu of in het verleden sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting.

Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u denken aan pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Ons aanspreekpunt voor dit soort zaken is mevrouw Maria C.C.van Mierlo, tel 06-2212 6638.

Zij is Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zij luistert naar uw vragen en problemen en kan u helpen zoeken naar een oplossing.Ook begeleidt zij eventuele verdere stappen richting bisdom.

 Als Heilige Lebuinusparochie in Zuidwest Salland volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:  https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/