De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Stadshartlezingen

Met enige (on)regelmatigheid worden in de Broederenkerk, naast concerten, ook lezingen georganiseerd.

Hieronder vindt u de planning en de verslagen.

De verslagen

Burgemeester in de Broederenkerk

Burgemeester in de Broederenkerk

Over geloof, hoop en liefde

Broederenlezing 04, 5 juni 2015

Interview door Laetitia van der Lans

Met muziek van het jonge Deventer Trio Scioccante, Femke de Jong en Inge Zijlstra op fluit en Luuk Schlette op piano, in een kring van ruim vijftig mensen rond de doopvont.

"Burgemeester ben ik voor iedereen, niet alleen voor de christenen. Het christendom preekt wel oprechte betrokkenheid, naast de mensen staan, niet erboven.
Het geloof geeft mij houvast, als een ruggengraat. Geloven is ook: blijven zoeken, een zoektocht hoe je de dingen goed kunt doen. Intussen maak niet ik de keuzen; dit doet de Raad."

"Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

"Kerken zijn plekken waar de mensen ‘gevoed’ worden, geestelijk. Pleisterplaatsen ook, net zoals bijvoorbeeld het Geert Groote Huis, de Herberg van Ars en Youth for Christ – plekken met open hart en handen. Plekken ook van verstilling en bezinning."

"Een kerk is een gemeenschap van mensen, geen gebouw, al zijn die gebouwen wel dierbare plekken geworden voor de mensen. Ik snap de gemaakte keuze, de noodzaak ervan – en de pijn daarover. Toch zie je de kerk hier ook groeien, niet alleen minderen."

Fanciscaans leiderschap

Franciscus was een nogal a-typische leider; hij werd ook wel “dwaas” genoemd. Toch wordt tot op heden zijn graftombe bezocht. En zie: iedereen was en is blij met de naam die de huidige paus gekozen heeft: Franciscus. Die naam staat voor authenticiteit, voor soberheid en kwetsbaarheid. Zo wilde en wil ik ook wel omgaan met mensen, ook leiding geven, wetend dat leiding geven ook iets doet met jezelf, met wie je bent. Je hebt een goed innerlijk kompas nodig. Dit vond ik bij Franciscus.

Leiderschap:

(1)    Trek voor ons uit,
(2)    ga met ons mee &
(3)    blijf ons steunen in de rug.

Ik kom dan tot

  • dienen,
  • dragen &
  • doen

Niets ‘bevelen’, wel ‘tegenspel bieden’. Zo kun je werken aan een meer menselijke samenleving. Ja, ook en juist wij, christenen, als ‘voortrekkers’, elkaar steunend in de rug.

Seksueel misbruik in de kerk
Welke lessen vallen er uit te leren?

Anke Bisschops, 21 januari 2015
Mmv Maarten Koldenhof, cello

Opening
Pater Jan Hulshof
'De kerk door het stof' ... in een kerk die net uit het stof van de restauratie herrezen is.
Voor de profeten waren stof en as een belangrijk symbool, als boetedoening gebruikt als het kwaad al was geschied. Ja, het is gebeurd en de kerk schaamt zich.
Wat te doen als er kwaad geschied is? Eerst dit erkennen, dan het zien goed te maken en daarna ervan zien te leren. Hierover spreken wij nu. Zwijgen immers, dat helpt niet.

Het geheim van de stilte - Leo Fijen & Else te Lindert, Broederenlezing 8 oktober 2014

Om een open kerk te zijn in een moderne stad, kozen wij voor vier kernwoorden: stilte, aandacht, zorgzaamheid en vreugde. Vandaag dus: de stilte.
Leo opent met een gebed: "Stem van de stite, spreek in ons".
Dit is niet zozeer en lezing, alswel het verhaal van kijn eigen ervaring met stilte, o.a. vanuit mijn tocht langs de kloosters van Nederland. Ik houd van de stilte ...
Stilte - we zijn ervan vervreemd in de huidige maatschappij. Toch kun je in de stilte en de ruimte weer heel worden, zoals bedoeld door onze Schepper die helend is. Het gebeurt er; je hoeft er niets te zeggen, alleen er te zijn.

Franciscus en Clara, spirituele gidsen voor onze tijd

Bezinningsdag Franciscaanse spiritualiteit - Franciscaanse beweging - 11 oktober 2014 - Broederenkerk Deventer
Strikt genomen geen "Broederenlezing", maar vanwege de verwantschap van de Boederenkerk met de Minderbroeders van Franciscus ook broederlijk hier opgenomen. Zie de tekst, hierboven, die op de schutting stond rondom de bouwwerken van de restauratie. Klik op de blauwe letters hierboven voor verslagen van de twee lezingen.

De franciscaanse spiritualiteit vindt haar oorsprong in de wijze van leven van Franciscus en Clara, meer dan acht eeuwen geleden. Hun levens vormen  het begin van een voortgaande beweging van mensen die hun idealen en levenswijze hebben overgenomen. De reacties van Franciscus en Clara op de ontwikkelingen en omwentelingen in de maatschappij van hun tijd hebben ons ook veel te zeggen.

Op velerlei manieren raakt hun boodschap aan ons leven en onze tijd. Niet alleen omdat wij ernaar verlangen om die boodschap toe te passen op onze hedendaagse problemen en idealen, maar ook omdat Franciscus en Clara ons laten zien hoe ons levensverhaal en onze vragen passen in een groter verhaal. Zij zijn voor ons een oriëntatie op God.