De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Kruispunt Diaconaal Café

Kruispunt Diaconaal Café

Over Kruispunt Diaconaal Deventer

Het Kruispunt Diaconaal Deventer komt voort uit het project Zorgzame Kerk dat de Protestantse Kerk Nederland afgelopen jaar in Deventer heeft gedaan. Daaruit ontstond een interkerkelijke samenwerking, onder aanvoering van Peter Paul Bieckmann, die men wilde bestendigen na afloop van het project.

In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle kerken op de hoogte zijn gebracht van dit initiatief en heeft men breed ingestemd met de plannen om tot oprichting te komen. Op 7 maart 2016 werd de oprichting officieel.

Het is een platform waarin de parochie als participant deelneemt. Vanuit het pastoraal team is diaken Marc Brinkhuis hier bij betrokken. Ook de PCI gaat zich naar verwachting aansluiten.

Uitnodiging

 

Het Kruispunt,  organiseert dit najaar opnieuw een Diaconaal Café.

 

Onderwerp: Kind en Armoede,

Tijdstip: 23 oktober, 20.00 uur.

Plaats: Ichtuskerk, Holterweg 106, Deventer.

 

Programma

Kinderen die opgroeien in armoede, dragen de gevolgen daarvan vaak levenslang met zich mee. Ook in Deventer gaat het om een grote groep kinderen. In toenemende mate leeft dit probleem ook bij de gemeente Deventer. En zijn verschillende organisaties betrokken bij dit vraagstuk

Dit Diaconaal Café staat de vraag centraal, wat en hoe kunnen we als kerken bijdragen aan de oplossing van dit probleem? En wat kunnen we leren van ervaringen elders opgedaan?

 

20.00 Opening

 

20.05 Inleiding door Bettine Arink, maatschappelijk activeringswerker,

             St. De Vonk, Tilburg. Waar hebben we het eigenlijk over?

 

20.25 Inleiding door Margriet Kok, consulent bij de Diaconie in Arnhem.

            Wat kunnen we als kerken en kerkelijke instellingen doen?

 

20.45 Inleiding over het  armoedebeleid binnen de gemeente Deventer,     Debbie Jonker, beleidsmedewerker gemeente Deventer.

 

21.05 Pauze  en de mogelijkheid om kennis te maken met 3 organisaties

die in Deventer werkzaam zijn en een relatie met het onderwerp van

deze avond hebben.

 

21.25 “Vragen staat vrij”: paneldiscussie met de drie inleiders.

 

22.15 Afsluiting van het café – napraten met een drankje.

 

We hopen dat velen van u dit belangrijke en ongetwijfeld boeiende Diaconale Café zullen bezoeken.