De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Het Lebuinusvaandel

Het Lebuinusvaandel

 

Bij een nieuwe parochie hoort ook een nieuw vaandel!
Lammie in 't Veld en Annie Roessink gingen aan de slag
en maakten een handgemaakt vaandel
waarop het logo van onze parochie prijkt
met daarboven twaalf harten met een vlammetje.
Zij geven onze twaalf geloofsgemeenschappen weer.
Het is een waar kunstwerk geworden!
Tijdens de Lourdesviering  van 5 mei 2013
werd het vaandel ingezegend.


Het vaandel is permanent aanwezig in het Eucharistisch Centrum in de Nicolaaskerk te Schalkhaar en gaat tijdens bedevaarten mee. De eerste keer was tijdens de Lourdesbedevaart 2013.
Lees het verslag en bekijk de foto's van deze bedevaart: klik hier.

Lebuinusvaandel op tocht door de parochie

Als teken van onderlinge verbondenheid trekt het vaandel de komende tijd door de hele parochie.
Het zal iedere maand in een andere kerk geplaatst worden.
Niet alleen zal het vaandel tijdens de bedevaarten onze parochie vertegenwoordigen,
ook op specifieke parochiebijeenkomsten
zal het vaandel als zichtbaar teken van onze verbondenheid aanwezig zijn.