De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Gebedsvieringen Charismatische vernieuwing

Gebedsvieringen Charismatische vernieuwing

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) is een stroming binnen de RK-Kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de Heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons.

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder - groot en klein - komt tot een meer persoonlijke relatie met God.

Paus Franciscus was de bisschop die in Argentinië over de KCV ging.

Vanaf november 2014 zijn er ook charismatische gebedsvieringen in onze H. Lebuinusparochie.

Deze worden op dinsdagavonden gehouden in het Koetshuis Nicolaas Schalkhaar.

De eerstvolgende charismatische gebedsviering is in september 2017.

De avond ziet er als volgt uit:

  •  19.15 uur: inloop en  ontvangst met koffie/thee
  •  19.30 uur: zang, gebed, bespreking bijbelgedeelten

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Alette Hemminga-Galman (Wijhe): 06-40451464
Carl Koch (Deventer):                    06 55 89 33 50

Nationale Open Dag  2e Pinksterdag
     Thema: 'Kom thuis bij God en ervaar Zijn liefde en Barmhartigheid'

De Katholieke Charismatische Vernieuwing heeft jaarlijks een Nationale Open Dag op 2e pinksterdag in Ede (locatie 'de Schuilplaats').

Kom en beleef het mee!
Op deze dag staan we stil bij Pinksteren, het verjaardagsfeest van de KCV en de kerk.
Het is een dag van o.a. ontmoeting, lofprijzing, gebed, getuigenis, een spreker, programma's voor alle leeftijden, informatiekraampjes en een feestelijke Eucharistieviering.

Een dag die vrijblijvend toegankelijk is voor iedereen, gratis toegang, gratis parkeren.

Wilt u een mooie levende en echte Pinksterdag beleven met gelijkgezinden of andere nieuwsgierigen,
sluit van harte aan.

2e Pinksterdag, 16 mei
van 10.00 uur uur tot 17.00 uur.
Het hoofdprogramma is voor jongeren en volwassen.
Er zijn speciale kinderprogramma’s, een crèche voor de kleinsten en voor de tieners hun eigen 4U!-dag.

Gaat u mee?
Geïnteresseerden In onze parochie kunnen op eigen gelegenheid gaan of meerijden vanuit Wijhe en vanuit Deventer (vertrek rond 9.00 uur).
Bel dan even met  Alette Hemminga-Galman (Wijhe) 06-40451464 of met Carl Koch (Deventer) 06 55 89 33 50 

Meer informatie over de open dag en algemene info vindt u op de website van de KCV

Terug naar → Home Vieren