De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Viering van de Barmhartigheid

Viering van de  Barmhartigheid

Op 8 december 2015 startte het 'Heilig Jaar van Barmhartigheid'
(8 december 2015 - 20 november 2016)

Die dag werd de Heilige Deur van de St. Pieter in Rome geopend.

In het kader van dit Heilig Jaar waren er in onze parochie
bijzondere 'vieringen van de barmhartigheid'.

Ervaar Gods bevrijdende barmhartigheid en Liefde
in hart en ziel !

In de Viering van de Barmhartigheid worden we uitgenodigd om alles wat duister is in ons leven toe te vertrouwen aan de barmhartigheid van God.

De viering begint met een korte woorddienst met lezing uit de H. Schrift en met een gewetensonderzoek. Dan volgt een moment van Aanbidding als het H. Sacrament op het altaar is geplaatst. Jezus Christus zelf is dan onder ons aanwezig om alles wat we in het gewetensonderzoek bij onszelf ontdekt hebben, via Hem bij God te brengen. ('Jezus wacht op ons in dit Sacrament van de Liefde', zoals de H. paus Johannes Paulus II het verwoordde.)
Ervaart u tijdens de Aanbidding dat u uw leven heel persoonlijk aan God wilt toevertrouwen in het Sacrament van Gods Barmhartigheid (van boete en verzoening), dan is daar gelegenheid voor.

Meer informatie leest u in de inleiding van Aartsbisdom Utrecht, zoals opgenomen in het liturgieboekje "Viering van de Barmhartigheid'

Voorgaande 'Vieringen van de Barmhartigheid'

EC Nicolaas Schalkhaar:
 9 december 2015, 12 maart, 14 december 2016

Engelbert Boerhaar:
15 december 2015 en 15 maart 2016

Broederen
18 juni 2016


Meer informatie over het 'Jaar van Barmhartigheid':
Website aartsbisdom Utrecht: klik hier

Website www.heiligjaarvandebarmhartigheid.eu

afbeelding: kerknet.be

Een litanie van vertrouwen op Christus’ barmhartigheid

Een litanie van vertrouwen op Christus’ barmhartigheid

Laat uw barmhartigheid, o Heer, over ons komen --
want wij hebben ons vertrouwen gesteld op U.

Voor mijzelf, arme zondaar --
   Ik vertrouw op uw barmhartigheid.
Voor allen die ik beledigd heb --
   Ik vertrouw op uw barmhartigheid.
Voor allen die mij beledigd hebben --
   Ik vertrouw ...
Voor allen die U in mijn leven gebracht hebt --
Voor allen die U aan mijn gebeden hebt toevertrouwd --
Voor al uw priesters --
Voor mijn familie --
Voor de zieken --
Voor de stervenden --
Voor de gevangenen --
Voor hen die het verst van U verwijderd zijn --
Voor hen die U vervolgen in de leden van uw Mystieke Lichaam --
Voor hen die U doden in de ongeborenen --
Voor hen die gewelddaden bedrijven --
Voor hen die in hun hart wrok koesteren --
Voor hen die slaaf zijn van geld, genoegens en macht --
Voor hen die de aanbiddelijke geheimen van uw Lichaam en Bloed met oneer, spot of hoon bejegenen --
Voor hen die uw allerheiligste Naam lasteren --
Voor hen die de zondag, de dag van uw Verrijzenis, onteren --
Voor hen die uw Bruid de Kerk beschimpen --
Voor hen die afgevallen zijn van het heilige katholieke geloof --
Voor hen die verteerd worden door haat --
Voor hen die wanhopig zijn in het aanschijn van de dood --
Voor hen die tot in hun laatste uur geen berouw tonen --
Voor hen die hun eigen leven genomen hebben --
Voor alle heilige zielen in het vagevuur --
Voor hen die vandaag zullen sterven --
Voor hen die niet langer geloven in de barmhartigheid --
Voor hen die weigeren barmhartigheid te betonen --
Voor alle arme zondaars --
   Ik vertrouw op uw barmhartigheid.

Laat uw barmhartigheid, o Heer, over ons komen
   want wij hebben ons vertrouwen gesteld op U.