De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Het gebeuren in 2016

.........................................................................................................................................

 • image

  Vespers Kersttijd

  Ook in de Kersttijd bidden en zingen we in de Vredeskapel van het Eucharistisch Centrum op 28 december 2016 en op 4 januari 2017 om 18.45 uur de vespers tijdens het wekelijkse Aanbiddingsuur (18.00-19.00 uur). Aansluitend volgt om 19.00 uur de Eucharistieviering
 • image

  Vieringen 2e Kerstdag: H. Stefanus

  De dag na het hoogfeest van Christus’geboorte gedenken wij de eerste christen die met zijn bloed voor Hem getuigd heeft: de apostelleerling Stefanus. Vier met ons mee in Nicolaas Lettele, in Nicolaas Schalkhaar en in Engelbert Boerhaar.
 • image

  Kindje wiegen in de Lebuinus-kribbe

  Peuters en kleuters! Komen jullie 24 december Kindje wiegen in het Titus Brandsma Huis (16.00 u) of op 25 december in Engelbert Wijhe (14.30 u) of Nicolaas Schalkhaar (15.00 u) ? Het Kindje Jezus wacht op je! En neem je grote broers, zussen, papa's, mama's en opa's en oma's ook gezellig mee!
 • image

  “Herberg van Licht” open op Eerste Kerstdag

  Op Eerste kerstdag is het Meester Geertshuis geopend. Onder de naam  “Herberg van Licht” is ieder welkom voor de kerstbijeenkomst. We gaan kerstliedjes zingen bij de piano, genieten van een kerstverhaal, een kom soep, en nog meer. Opgave is niet nodig en de toegang is gratis....
 • image

  Vieringen Kerstavond en 1e Kerstdag

  In alle geloofscentra van onze parochie kunt u de geboorte van het Christuskind meevieren in gebeds/gezinsvieringen en eucharistievieringen. De vreugde om Zijn komst zingen we uit m.m.v. de kinderkoren, jongeren- /themakoren en volwassenekoren. Verheugt u met ons en wees welkom!
 • image

  Met de kinderen naar de kerk

  Het pastoraal team wil gezinnen met heel jonge kinderen de gelegenheid bieden om samen naar de kerk te gaan. Op 1e Kerstdag, 25 december is er weer kindercreche in het Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar.
 • image

  Met de ogen van onze Heer Jezus

  Brief van de aartsbisschop en de hulpbisschoppen van het Aartsbisdom Utrecht na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Deze brief kunt u hier downloaden. 
 • image

  Kerstconcert Wijhes Mannenkoor zondag 11 december

  Op zondag 11 december geeft het Wijhes Mannenkoor een Kerstconcert in samen-werking met Muziekvereniging Apollo uit Olst. Het concert wordt gehouden in de O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen kerk aan de Stationsweg 9 te Wijhe. Het concert begint om 19.30 uur de kerk is open voor publiek om 19.00...
 • image

  Kerstconcert Nicolaaskerk Schalkhaar 15 december 2016

  Nog maar een paar dagen om een kaartje te reserveren via  anneke@spkc.nl . Leuk als U ook komt. Ken je iemand die het financieel niet zo makkelijk heeft of eenzaam is? Neem hem en/of haar mee. Geef ze een kerstconcert kado . Kaartjes zijn ook voor aanvang van het concert tussen 19.30 en...
 • image

  Boetevieringen in de Advent

  Op de woensdagen 14 december en 21 december zijn er boetevieringen, die ons door inkeer, gebed, vergeving en verzoening voorbereiden op het komend Kerstfeest. Wees welkom in Eucharistisch Centrum-Nicolaas Schalkhaar en Engelbert Boerhaar.
 • image

  Bid mee met paus Franciscus

  Elke maand vraag Paus Franciscus ons met hem de pauselijke gebedsintenties mee te bidden. In december vraagt de Paus ons te bidden voor de kindslodaten en voor Europa. Bid u mee?
 • image

  Welkom in de stal!

  Op zaterdag 17 december is er om 14.00 uur in het Titus Brandsma Huis een aangepaste kerkelijke viering speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen is van harte welkom.
 • image

  Evensong zaterdag 17 december

  Op deze zaterdag in het Dickensweekend luisteren we naar het Kerstverhaal en omlijsten het geboorteverhaal van Jezus met mooie kerstliederen. Van harte welkom!
 • image

  Zin in Zondag! ?

  Kom dan zondag zondag 18 december a.s. naar het Titus Brandsmahuis. We beginnen weer om 10.00 uur.
 • image

  Onze Vader

  Met ingang van de 1e zondag van de Advent, 27 november 2016, wordt de nieuwe versie van het Onze Vader gebruikt in de liturgie.
 • image

  Adventsvespers

  Iedere woensdag in de Advent (vanaf 30 november) kunt u de Adventsvespers om 18.45 uur meebidden in de Vredeskapel van het Eucharistisch Centrum-Nicolaas Schalkhaar. Aansluitend eucharistieviering. In de Broederen kunt u iedere ma/di/do/vr om 19.00 uur de vespers meebidden.
 • image

  Eucharistieviering in Huize Salland

  Op woensdag 14 december is er om 10.30 uur een eucharistieviering in Huize Salland voor bewoners en belangstellenden ter voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis.
 • image

  Uw Rijk kome

  Wees welkom op 20 december, de 4e avond van Adventsmeditaties van de paters Maristen. Dit jaar gaan deze over het Onze Vader, het indringende gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft.
 • image

  Vrijwilligers

  Vrijwilligers gezocht De Nicolaas heeft momenteel dringend behoefte aan de volgende vrijwilligers
 • image

  Voedselinzameling

  De eerste inzameling is een feit. We blijven inzamelen, elke vierde zondag in de maand. Achter in de kerk liggen flyers en hangt een poster waar ook op staat wat de voedselbank graag ontvangt. U kunt uw gaven (liefst houdbare etenswaren) deponeren in het krat dat achter in de kerk staat.