De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Catechese & Ontmoeting 7 juni 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur Aanbidding

19.00 uur Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING             Neem je ook je bijbel mee?

  • 19.50 uur:           inloop en koffie in Koetshuis Nicolaas Schalkhaar
  • 20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING : H. Drie-eenheid  (11 juni)

                                          EERSTE LEZING:     Exodus 34, 4b-6 . 8-9
                                          TWEEDE LEZING:    2 Kor. 13, 11-13
                                          EVANGELIELEZING:  Johannes 3, 16-18                                                       


'H. Drie-eenheid: mysterie van de Liefde
Liefde schenkt zich weg: de Zoon aan de Vader, en de Vader aan de Zoon,
beiden aan de Geest en de Geest aan hen.'

Kard. Godfried Daneels (uit 'De Vertrooster')